STUPGUDEN.
"Dyrka med ditt blod, stympa, slakta och offra"